HomeStudium Psychoterapii

Instytutu Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego

(NIP: 5311593795, REGON: 142038840, ulica Nowołęczna 9A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki).

UWAGA! Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji Studium Psychoterapii

przy Polskim Towarzystwie Psychoterapeutycznym.

ZAPRASZAMY!!!


Studium psychoterapii PTPSerdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji całościowego, integracyjnego szkolenia w zawodzie psychoterapeuty. Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. bądź tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby stowarzyszenia.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu magisterskiego, cv oraz wyczerpujący list motywacyjny. Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowy kwalifikacyjne (termin rozmowy ustalony bedzie indywidualnie). Przewidywany początek zajęć to 25 października 2014 roku.

Do Studium zapraszamy magistrów psychologii, resocjalizacji, pedagogiki, pielęgniarstwa, oraz lekarzy medycyny, warunkowo również studentów ostatnich lat tych kierunków i kierunków pokrewnych. Warto pamiętać o fakcie, że po otrzymaniu certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, dana osoba będzie mogła uprawiać swój zawód w ramach NFZ tylko wtedy, gdy będzie legitymować się dyplomem magistra psychologii lub magistra resocjalizacji lub magistra pedagogiki lub magistra pielęgniarstwa lub dyplomem lekarza medycyny. Osoby z innym wykształceniem magisterskim, po uzyskaniu certyfikatu, będą mogły prowadzić psychoterapię w placówkach i gabinetach prywatnych, nie zaś w ramach NFZ (stan na 25.11.2013r.).

Zajęcia będą odbywać się w Nowym Dworze Mazowieckim, niespełna 25 km od Warszawy w Poradni i Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień NZOZ „Nasza Przychodnia” w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 3B.

Proponowane szkolenie jest holistycznym studium psychoterapii, co oznacza, że w trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu czterech głównych nurtów psychoterapeutycznych o udowodnionej naukowo skuteczności. Dowiedzą się zatem o technikach i zasadach pracy terapeuty psychodynamicznego, humanistycznego, systemowego i poznawczo-behawioralnego. Zajęcia poprowadzą certyfikowani psychoterapeuci różnych stowarzyszeń psychoterapeutycznych w Polsce. Odbędą się również dwa bloki zajęć z psychoanalizy, „freudowski” i „lacanowski” oraz zajęcia z analizy grupowej.

Pierwszy rok będzie poświęcony zagadnieniom z zakresu: psychologii klinicznej, diagnozy psychoterapeutycznej, podstaw kontaktu terapeutycznego, zawiązywania kontraktu terapeutycznego, etyki pracy psychoterapeuty. Przez pierwsze dwa lata trwania zajęć słuchacze będą brali udział w terapii grupowej prowadzonej psychodynamicznie. Od trzeciego roku rozpocznie się regularna superwizja grupowa, zaś na roku czwartym zapewniamy dostęp do superwizji indywidualnej na tle grupy (bez dodatkowych opłat).

Po każdym roku przewidujemy egzamin z zakresu wiedzy przekazanej słuchaczom na danym roku.

Od roku drugiego prowadzący zajęcia skupią się już na konkretnych paradygmatach psychoterapeutycznych.

Co ważne, planujemy włączyć do zajęć zagadnienia z zakresu seksuologii, terapii uzależnień.. Program studium dostosowany jest do wytycznych Polskiej Rady Psychoterapii, uznanych również przez Ministerstwo Zdrowia i zawiera następujące składowe:

  • 590 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych.
  • 200 godzin własnego doświadczenia psychoterapeutycznego lub ekwiwalentnego w systemie indywidualnym lub grupowym.
  • 150 godzin superwizji grupowej i 50 godzin superwizji indywidualnej.
  • 360 godzin stażu w placówce zajmującej się leczeniem zaburzeń psychicznych mającą podpisany kontrakt z NFZ.

Naszym studentom proponujemy staż w NZOZ „Nasza Przychodnia” w Nowym Dworze Mazowieckim (staż bezpłatny), IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy Szpitalu Bielańskim w Warszawie pod kierownictwem Pani Profesor Marii Załuskiej (staż dzienny płatny) oraz w PTZN Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej koło Warszawy (http://www.ptzn.org.pl/od_wolkaprzyb.html, staż całodobowy bezpłatny, stażysta pokrywa koszt zakwaterowania i wyżywienia).

Sugerujemy by od początku nauki próbować starać się o staże w innych placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, gdyż o taki jest obecnie bardzo trudno zwłaszcza osobom bez wykształcenia kierunkowego.

Jest to wyjątkowy program szkoleniowy w skali kraju, gdyż po ukończeniu Studium Psychoterapii absolwent będzie mógł przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego bez konieczności zaliczania dodatkowych godzin superwizji lub terapii własnej. Jednak przed uzyskaniem certyfikatu należy przez co najmniej 2 lata uprawiać psychoterapię pod superwizją, do której dostęp zapewniamy od 3 roku szkolenia.

Kierownikiem merytorycznym Studium jest Pani mgr Ewa Korpetta.

Blok humanistyczny i seksuologiczny koordynuje Pani mgr Kamila Kocewiak-Robalewska.

Blok psychodynamiczny i psychoanalityczny koordynuje dr Ewa Marciniak i  dr Jan Tkaczow.

Blok systemowy koordynuje dr Piotr Markowski.

Blok z zakresu terapii uzależnień koordynuje mgr Karol Talar, mgr Jerzy Siczek.

Psychoterapię szkoleniową grupy prowadzi mgr Agnieszka Zamęcka. Zajęć tych nie można odrobić z rocznikiem niżej. Obowiązuje 100% frekwencja.

Zajęcia "Integracja w psychoterapii" poprowadzi mgr Anna Gryz.

Większość zajęć ma charakter warsztatowy.

Szkolenie będzie się odbywać w trybie weekendowym, 10 zjazdów w roku.

Koszt jednego weekendu zajęć to 900 złotych brutto. Koszt rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 300 zlotych brutto. Pieniądze należy wpłacać- na tydzień przed planowanym terminem- na konto Instytutu Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego z dopiskiem „studium psychoterapii” i/lub "rozmowa kwalifikacyjna".

Nr konta: 95 1020 1013 0000 0602 0123 5324.

Z każdym uczestnikiem Studium będzie spisana umowa dotycząca warunków uczestnictwa w szkoleniu i warunków, jakie powinien spełnić organizator szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń i listów motywacyjnych na Studium Psychoterapii Instytutu Psychoterapii PTP na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY