HomeStudium Psychoterapii

 

Instytutu Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego

UWAGA! Trwa rekrutacja do kolejnej edycji Studium Psychoterapii

przy Polskim Towarzystwie Psychoterapeutycznym.

Przewidywany początek zajęć to 25 października 2014 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 października 2014 roku włącznie!

ZAPRASZAMY!!!

(Zajęcia będą się odbywać w sali konferencyjnej Klinicznego Oddziału

Psychiatrycznego w Szpitalu Bielańskim przy ulicy Cegłowskiej 80 w Warszawie)

 

JStudium psychoterapii PTPeśli chcecie Państwo podjąć się wyzwania pracy z drugim człowiekiem w roli psychoterapeuty, rozwoju w tym kierunku oraz uzyskania kwalifikacji do wykonywania wolnego zawodu, zapraszamy do podjęcia nauki w Studium Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Aktualne standardy są niejednokrotnie niejasne dla magistrów, którzy mają otwartość i ciekawość kształcenia w tym zakresie, dlatego przygotowaliśmy program całościowego nauczania w tym kierunku. Studium jest formą kształcenia holistycznego, co oznacza, że w trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia z zakresu czterech głównych nurtów psychoterapeutycznych o udowodnionej naukowo skuteczności /psychodynamiczny, humanistyczny, systemowy i poznawczo-behawioralny/ oraz ich integracji; studenci odbywają psychoterapię szkoleniową, staż oraz biorą udział w  szeregu niezbędnych zajęć teoretyczno-warsztatowych. Zajęcia poprowadzą certyfikowani psychoterapeuci różnych stowarzyszeń psychoterapeutycznych w Polsce.

Program Studium Psychoterapii jest dostosowany do wytycznych Polskiej Rady Psychoterapii i Ministerstwa Zdrowia:

 • 590 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych.
 • 200 godzin własnego doświadczenia psychoterapeutycznego lub ekwiwalentnego w systemie indywidualnym lub grupowym.
 • 150 godzin superwizji grupowej i 50 godzin superwizji indywidualnej.
 • 360 godzin stażu w placówce zajmującej się leczeniem zaburzeń psychicznych mającą podpisany kontrakt z NFZ.

Po czterech latach kształcenia, zaliczenie egzaminu końcowego wiąże się z uzyskaniem Dyplomu ukończenia Studium i daje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego bez konieczności zaliczania dodatkowych godzin superwizji lub terapii własnej. Jednak przed uzyskaniem certyfikatu należy przez co najmniej 2 lata uprawiać psychoterapię pod superwizją, do której dostęp zapewniamy od 3 roku szkolenia. Absolwenci Studium Psychoterapii będą gotowi do samodzielnej pracy, jeśli tylko wniosą swój wkład w rozumienie, doświadczenie i gotowość na aspekty relacyjne procesu psychoterapeutycznego.

Poniżej przedstawiamy program ramowy:

I Szkolenie praktyczne:

 1. Własna psychoterapia treningowa: trening interpersonalny 24h, psychoterapia grupowa 144 (trwająca dwa lata), Grupa Balinta 24h, Praca z genogramem 24h (216h łącznie)
 2. Superwizja /rozpoczyna się od 3 roku/
 3. Warsztaty / trening  pracy z pacjentem o zróżnicowanej diagnozie, warsztaty z użyciem filmów szkoleniowych, sesji prowadzonych przez wybitnych światowych ekspertów/
 4. Staż - Naszym studentom proponujemy staż w NZOZ „Nasza Przychodnia” w Nowym Dworze Mazowieckim (staż bezpłatny), IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy Szpitalu Bielańskim w Warszawie pod kierownictwem Pani Profesor Marii Załuskiej (staż dzienny płatny) oraz w PTZN Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej koło Warszawy (http://www.ptzn.org.pl/od_wolkaprzyb.html, staż całodobowy bezpłatny, stażysta pokrywa koszt zakwaterowania i wyżywienia). Sugerujemy by od początku nauki próbować starać się o staże w innych placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, gdyż o taki jest obecnie bardzo trudno, zwłaszcza osobom bez wykształcenia kierunkowego.

II Szkolenie teoretyczne:

 1. Podstawy psychoterapii /dialog, konsultacja, diagnoza psychoterapeutyczna, plan terapii, kontrakt, etapy terapii, zasady/
 2. Wybrane zagadnienia z zakresu psychopatologii i psychologii klinicznej /w oparciu o DSMIV i ICD 10/
 3. Wybrane zagadnienia z zakresu psychiatrii i psychofarmakologii
 4. Wykłady z zakresu etyki oraz wymogów prawnych obowiązujący psychoterapeutów.
 5. Zajęcia blokowe:
 • Psychoterapia psychodynamiczna
 • Psychoterapia humanistyczna
 • Psychoterapia systemowa
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Integracja w psychoterapii

Dodatkowo informujemy, że do Studium zapraszamy magistrów psychologii, resocjalizacji, pedagogiki, pielęgniarstwa, oraz lekarzy medycyny, warunkowo również studentów ostatnich lat tych kierunków i kierunków pokrewnych. Warto pamiętać o fakcie, że po otrzymaniu certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, dana osoba będzie mogła uprawiać swój zawód w ramach NFZ tylko wtedy, gdy będzie legitymować się dyplomem magistra psychologii lub magistra resocjalizacji lub magistra pedagogiki lub magistra pielęgniarstwa lub dyplomem lekarza medycyny. Osoby z innym wykształceniem magisterskim, po uzyskaniu certyfikatu, będą mogły prowadzić psychoterapię w placówkach i gabinetach prywatnych, nie zaś w ramach NFZ (stan na 25.11.2013r.).

Jak zakwalifikować się do Studium?

Zgłoszenia przyjmujemy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu magisterskiego, cv oraz wyczerpujący list motywacyjny. Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowy kwalifikacyjne (termin rozmowy ustalony będzie indywidualnie). Przewidywany początek zajęć to 25 października 2014 roku.

Szkolenie będzie się odbywać w trybie weekendowym - 10 zjazdów w roku.

Koszt jednego weekendu zajęć to 900 złotych brutto.

Koszt rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 300 złotych brutto.

Wpłaty należy dokonać tydzień przed planowanym terminem, na konto Instytutu Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego z dopiskiem

 „studium psychoterapii” i/lub "rozmowa kwalifikacyjna".

Nr konta: 95 1020 1013 0000 0602 0123 5324.

Z każdym uczestnikiem Studium będzie spisana umowa dotycząca warunków uczestnictwa w szkoleniu i warunków, jakie powinien spełnić organizator szkolenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jednocześnie pragniemy poinformować, że od 1 września 2014 roku obowiązki kierownika merytorycznego Studium Psychoterapii będzie pełnić Pani Kamila Kocewiak-Robalewska.

 

PLIKI DO POBRANIA